บ้าน > เกี่ยวกับเรา>การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์

การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์


ความบันเทิง สวนสาธารณะซูเปอร์มาร์เก็ตโรงเรียนอนุบาลร้านอาหารโรงแรม ฯลฯ


กรณีของลูกค้าสำหรับการอ้างอิง


กรณีที่ 1

กรณีที่ 2


กรณีที่ 3

กรณีที่ 4

กรณีที่ 5กรณีที่ 6กรณีที่ 7กรณีตัวอย่างที่ 8

กรณีตัวอย่างที่ 9
กรณีตัวอย่างที่ 10กรณีตัวอย่างที่ 11

กรณีที่ 12